• Elżbieta Kusina
  • 13 stycznia 2023
  • 0 Comments

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

Do 16 kwietnia 2023 na Wawelu można zobaczyć trzydzieści dzieł antwerpskiego malarza osiadłego w Krakowie – dzieła wybitne, mało znane, z trudno dostępnych kolekcji i zbiorów, w większości nigdy niepokazywane w muzeach. Są wśród nich wykonane około 1600 roku obrazy, rysunki, rzeźby z kości słoniowej, kwatery z nastaw ołtarzowych z kościołów; m.in. obraz „Zwiastowanie” z Prałatówki kościoła Mariackiego. Dzięki zgromadzonym dziełom spojrzymy na Kraków jako na prężne centrum artystyczne doby baroku.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.