• Elżbieta Kusina
  • 19 marca 2023
  • 0 Comments

Genius loci. Miejsce – ludzie – zbiory

Wystawa dostępna jest do 7 stycznia 2024 roku w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie „Dom Jana Matejki”. W 2023 roku przypada kilka ważnych rocznic związanych z Janem Matejką – wybitnym malarzem zasłużonym dla kultury polskiej i europejskiej: 185 rocznica urodzin, 130 rocznica śmierci i 125 rocznica otwarcia pierwszego muzeum biograficznego w Polsce poświęconego artyście. Wystawa jest refleksją nad postawami obywatelskimi w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie oraz nowatorskim podejściem do faktu upamiętnienia wybitnego i popularnego artysty.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.