Kopce

Zobaczenie krakowskich kopców z przewodnikiem to wycieczka w czasy odległe i bliskie. Pięć kopców czyni Kraków rekordzistą. Najstarsze są kopce Krakusa i Wandy, najbardziej popularny kopiec Kościuszki z wystawą, największy – Piłsudskiego, zaś najmłodszy i najmniejszy – Jana Pawła II. W parku otaczającym pałac w Łobzowie stał kiedyś szósty kopiec, Esterki, ukochanej króla Kazimierza Wielkiego.

Parki

Na terenie Krakowa znajduje ponad 50 parków. Niektóre z nich to parki zabytkowe. Znajdują się one
w różnych częściach miasta. Wspierają krakowską przyrodę. Szanują dziedzictwo kulturowe, historyczne, patriotyczne. Zagospodarowane są w atrakcyjny sposób.

Pierwszy w Polsce park zabaw dla dzieci i młodzieży – park im. dr. Henryka Jordana w Krakowie stał się pierwowzorem ogródków jordanowskich. Z kolei – po drugiej stronie Wisły jest Park imienia Wojciecha Bednarskiego, jeden z pierwszych w świecie przykładów rekultywacji terenów poprzemysłowych. Warto odpocząć także m.in. w innych: Ogród Strzelecki, Ogród Planty, Park Decjusza, Błonia, Park Krakowski im. Marka Grechuty.

Twierdza Kraków

Twierdza stanowi architekturę obronną miasta z przełomu wieków XIX i XX wzniesioną przez Austriaków. Miasto zostało otoczone trzema pierścieniami umocnień. Całkowity obwód twierdzy liczył prawie 60 km.

Z zespołu obiektów militarnych zachowało się do dziś ok. 180 obiektów o różnym przeznaczeniu, m.in. forty, schrony bojowe, baterie artyleryjskie, relikty umocnień, koszary, szpitale wojskowe.

Ślady dawnych fortyfikacji znajdujemy w różnych częściach miasta. Współczesna adaptacja niektórych elementów twierdzy budzi podziw. Są to muzea, placówki kultury, a także rezerwaty przyrody z punktami widokowymi na Krakowa i okolice.

Las Wolski

Las Wolski jest największą zieloną enklawą na mapie miasta Krakowa (powierzchnia 419 ha). Jego nazwa pochodzi od nazwiska marszałka wielkiego koronnego Mikołaja z Podhajec Wolskiego, który sprowadził i osadził tu w 1603 r. kamedułów.

W 1917 roku las został zakupiony dla mieszkańców przez Kasę Oszczędności Miasta Krakowa. Tamże – w sercu lasu – znajdują się Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na Wzgórzu Sowiniec, Ogród Zoologiczny założony w 1929 rok, Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. Liczne drogi i ścieżki rekreacyjne ciągną się na łącznej długości 40 km. U stóp klasztoru na Bielach znajduje się prywatna winnica Srebrna Góra.

Ogród Zoologiczny

W średniowiecznym Krakowie, podobnie jak w innych ówczesnych stolicach istniały menażerie oraz zwierzyńce królewskie. W XIX w. mały zwierzyniec istniał w Parku Krakowskim. Ogród Zoologiczny otwarto w 1929 r. Położony w centrum Lasu Wolskiego ma doskonałe warunki bytowe dla zwierząt, a dla odwiedzających jest świetnym miejscem odpoczynku i edukacji.

Ogród uczestniczy aktywnie w międzynarodowych programach hodowlanych. Jest tam zachwycający świat zwierząt oraz bogactwo kwitnących roślin. Można też zostać sponsorem wybranego zwierzęcia.

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r. jest najstarszym w Polsce. W 1976 wpisany został do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

W ogrodzie znajduje się około 5000 gatunków i odmian roślin z całego świata, w tym prawie 1000 gatunków drzew i krzewów i ponad 2000 gatunków i odmian roślin szklarniowych.

Najcenniejszy okaz w krakowskim ogrodzie i najstarszy utrzymywany w warunkach szklarniowych w Europie od drugiej połowy XIX wieku stanowi unikatowa palma daktylowa pochodzącą z naturalnego stanowiska na Wyspach Kanaryjskich.

Ogród Doświadczeń

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie jest pierwszym w Polsce parkiem edukacyjnym. Utworzony w 2007 roku, jest plenerowym oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Na powierzchni prawie 7 ha parku rozmieszczono ponad 60 eksponatów. Są tu m.in. urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycje geologiczna „Geo-gródek” i sensoryczna „Zapachowo”, zielony labirynt z cytatami patrona ogrodu „Lem-birynt”, a także Ogrodowa Biblioteka z dziełami Stanisława Lema.

Cmentarze

Nekropolie krakowskie to krypty zasłużonych osób, a także cmentarze komunalne, wyznaniowe, wojenne, parafialne. Od początku XVIII w wprowadzono zakaz pochówków na cmentarzach przykościelnych w obrębie miasta.

W latach 1801-2 powstał Cmentarz Rakowicki, najbardziej znana nekropolia Krakowa. Piękne położenie ma cmentarz Salwatorski utworzony w 1865 r. Oba cmentarze są miejscem spoczynku wielu uczonych, artystów i ludzi o ogólnopolskiej sławie.

Krakowskie cmentarze żydowskie mają swoje długie dzieje, legendy, a także tragiczną historię czasów II wojny światowej. Nieruszony pozostał tylko grób rabina Mojżesza Isserlesa Remu i jego najbliższej rodziny.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.