Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane. Urząd Statystyczny
w Krakowie podaje, że na koniec 2019 roku w województwie małopolskim działalność prowadziło 135 muzeów i oddziałów muzealnych, w tym 65 (48,1%) w Krakowie. Najwięcej muzeów i oddziałów muzealnych prowadziło działalność o profilu historycznym – 29,6%. Muzea regionalne, podobnie jak muzea artystyczne stanowiły 14,8% ogólnej liczby muzeów.

W Krakowie pierwsza Noc Muzeów odbyła się w maju 2004. O północy zabrzmiała wtedy „Oda do radości”, a w niebo poleciały ognie sztuczne. „Biletem wstępu” do obiektów uczestniczących w akcji jest pamiątkowa moneta w symbolicznej cenie 1 złoty.

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu jest narodową instytucją kultury o charakterze rezydencji historycznej.
W roku 1930 Zamek, wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, stał się jednym z najważniejszych muzeów w Polsce.

Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII oraz na wystawach czasowych. Wśród znamienitych eksponatów najsłynniejsze są arrasy króla Zygmunta Augusta, renesansowe malowidła włoskie, namioty tureckie. Oddziałami zamiejscowymi są Zamek Pieskowa Skała i Dwór w Stryszowie.

Muzeum Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (od 1 marca 2019 nowa skrócona nazwa Muzeum Krakowa) zostało powołane 31 maja 1899 r. jako oddział przy Archiwum Aktów Dawnych.
Z kolei w grudniu 1945 r. stało się „samodzielnym i odrębnym zakładem miejskim, celem zaś jego stać się miało gromadzenie i pieczołowita ochrona wszelkich materiałów muzealnych, ilustrujących życie i kulturę Krakowa od czasów najdawniejszych aż po czasy bieżące, tudzież rozwijanie działalności badawczej, naukowej oraz oświatowej”.

Roztaczając opiekę nad zachowaniem miejscowej tradycji, obrzędów i zwyczajów Muzeum organizuje od 1937 roku doroczne konkursy na najpiękniejsze szopki krakowskie. W swoich 19 oddziałach opowiada historię Krakowa od jego powstania aż po współczesność.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem „narodowe” w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 7 października 1879 r.

Misją muzeum jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej. Zbiory liczą ponad 900 tysięcy eksponatów. Muzeum ma dwanaście oddziałów. Najstarszym oddziałem są Sukiennice. Trzy oddziały biograficzne, najlepszy na świecie zbiór numizmatów polskich, zbiory sztuki polskiej oraz europejskiej od XIII do XX, a także 250 tysięcy rękopisów, starodruków, książek i dokumentów. Integralną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie jest od 29 grudnia 2016 roku kolekcja Książąt Czartoryskich.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W 1964 roku, w sześćsetną rocznicą założenia Akademii Krakowskiej, najstarszy, odnowiony
z inicjatywy prof. Karola Estreichera gmach uniwersytetu – Collegium Maius – został przeznaczony na siedzibę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Muzeum wywodzi się z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu, założonego w 1867 r. przez prof. Józefa Łepkowskiego. Dawne zbiory uniwersyteckie (dzieła sztuki i pamiątki), bogata kolekcja instrumentów naukowych, liczne prywatne dary oraz autentyczne wnętrza przypominają o wielkich profesorach, absolwentach i roli nauki w życiu człowieka.

Muzeum Archidiecezjalne im. Kard. Karola Wojtyły

Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie ustanowił w 1906 kardynał Jan Puzyna. 5 maja 1994 r., po niemalże 90. latach istnienia, decyzją ks. kard. Franciszka Macharskiego, placówka ta została ulokowana u stóp Wawelu – w miejscu, gdzie kiedyś mieszkał ksiądz, a następnie biskup Karol Wojtyła.

Muzeum posiada bogatą kolekcję sztuki sakralnej archidiecezji krakowskiej (kolekcja pięknych Madonn, zbiór szat liturgicznych) oraz dary papieskie czyli przedmioty ofiarowane Janowi Pawłowi II przez dostojników i pielgrzymów z różnych krajów świata.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszym polskim muzeum archeologicznym. Utworzono je 18. lutego 1850 roku jako Muzeum Starożytności, z inicjatywy intelektualistów krakowskich skupionych w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. W roku 1891 zostało wyodrębnione jako samodzielna, specjalistyczna placówka Akademii Umiejętności. Od 1999 jest instytucją samorządową, podporządkowaną Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

W 1857 roku zorganizowało pierwszą Wystawę Starożytności, na której pokazano „zabytki przeszłości” ofiarowane przez Polaków, m.in. odkryty w Zbruczu posąg „Światowida”, będący do dziś symbolem muzeum.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zostało otwarte 19 lutego 1911 roku dzięki niestrudzonym wysiłkom Seweryna Udzieli. Od początku swego istnienia kolekcjonuje rzeczy, będące rozmaitymi świadectwami życia. Tworzą one najstarszą kolekcję etnograficzną w Polsce. Stanowi ona zwierciadło, w którym można rozpoznać część własnej historii, kultury, a poprzez nie wejrzeć głębiej w siebie.

Zbiory liczą ponad 80 tysięcy zabytków. Związane są z polską kulturą (folklor, sztuka i życie codzienne) oraz z innymi kulturami Europy i świata.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.