• Elżbieta Kusina
  • 4 marca 2023
  • 0 Comments

Zanim wyrosły mury. Żydzi w Podgórzu

Wystawa nawiązuje do czasu sprzed powstania murów krakowskiego getta w Podgórzu, które oddzieliły Żydów od świata zewnętrznego w okresie II wojny światowej. Wystawa przedstawia specyfikę społeczności żydowskiej Podgórza, ukazuje jej wielowymiarowości, pokazuje jak rozwijające się prężnie miasto wpływało na jego żydowskich mieszkańców i odwrotnie – jak społeczność żydowska pracowała nie tylko dla siebie, lecz dla ogółu mieszkańców Podgórza, a następnie Krakowa.
Wystawa czynna od 10 marca do 10 grudnia 2023.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.