Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich została założona w Krakowie 13 lutego 2014. Dnia 28 kwietnia 2014 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na odznakach i identyfikatorach dla przewodników miejskich po Krakowie, będących członkami stowarzyszeń przewodnickich zrzeszonych w Federacji.

Celem Federacji jest reprezentowanie stanowiska i interesów przewodników w stosunku do innych podmiotów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz strukturalne i merytoryczne wsparcie działalności i funkcjonowania stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, rzetelność w wykonywaniu zawodu, wiedza, kultura osobista, szacunek dla klientów i kolegów przewodników – to my zawodowi przewodnicy turystyczni po Krakowie.

Zarząd

Elżbieta Kusina                  prezes
Marta Weigel                     I wiceprezes
Sławomir Śmiłek                II wiceprezes
Artur Ragan                       skarbnik
Anna Migo-Foryciarz          sekretarz
Barbara Bieniek                 członek

Komisja Rewizyjna

Barbar Bukowska             przewodnicząca
Barbara Andruszko           sekretarz
Agnieszka Podyma           członek

Struktura
  • Komisja Certyfikacji (KC)
  • Komisja Egzaminacyjna (KE)
  • Komisja Etyki Zawodowej (KET)
  • Zespół Marketingu (ZM)
  • Zespół Monitorowania Jakości Usług Przewodnickich (ZJ)
  • Zespół Szkoleń (ZS)