Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich została założona w Krakowie 13 lutego 2014. Dnia 28 kwietnia 2014 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na odznakach i identyfikatorach dla przewodników miejskich po Krakowie, będących członkami stowarzyszeń przewodnickich zrzeszonych w Federacji.

Federacja jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich (FEG) i Krakowskiej Izby Turystyki (KIT).

Celem Federacji jest reprezentowanie stanowiska i interesów przewodników w stosunku do innych podmiotów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz strukturalne i merytoryczne wsparcie działalności i funkcjonowania stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, rzetelność w wykonywaniu zawodu, wiedza, kultura osobista, szacunek dla klientów i kolegów przewodników – to my zawodowi przewodnicy turystyczni po Krakowie.

Zarząd

Elżbieta Kusina                   prezes
Marta Weigel                      I wiceprezes
Sławomir Śmiłek               II wiceprezes
Marta Reinfuss                   skarbnik
Sławomir Nosek                sekretarz
Marta Kostyk                      członek

Komisja Rewizyjna

Bożena Czemborowicz       przewodnicząca
Jadwiga Otrębska                 sekretarz
Wojciech Huk                         członek

Struktura

  • Komisja Certyfikacji (KC)

  • Komisja Egzaminacyjna (KE)

  • Komisja Etyki Zawodowej (KET)

  • Zespół Marketingu (ZM)

  • Zespół Monitorowania Jakości Usług Przewodnickich (ZJ)

  • Zespół Szkoleń (ZS)